Algemene Voorwaarden

Appartement Sonnenwiese

2019/2020

Artikel 1. Huurperiode
Alle huurprijzen zijn in euro en per week, beginnende op zaterdag om 15.00 uur en eindigend op de daaropvolgende zaterdag om 10.00 uur. Er kan geen aanspraak op de woning worden gemaakt eerder dan het vermelde tijdstip! Soms kan de woning worden verhuurd van zondag/zondag. Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek uiterlijk om 10.00 uur

Artikel 2. Bevestiging en Betaling
1. De tot stand gekomen huurovereenkomst wordt door ons schriftelijk bevestigd. 
2. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dient een aanbetaling, zoals vermeld op de factuur/bevestiging is vermeld, op het bankrekeningnummer van ons te zijn bijgeschreven.
3. Het restant van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op de bankrekening van ons te zijn bijgeschreven.
4. Bij boeking minder dan 6 weken voor vertrek dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald.
5. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt ons een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van ons, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.   Wij brengen dan annuleringskosten als omschreven in artikel. 3 van deze voorwaarden in rekening.

Artikel 3. Annuleren
1. Indien een boeking ongedaan wordt gemaakt om redenen die niet gedekt worden door een afgesloten annuleringsverzekering, worden kosten in rekening gebracht
2. Bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het verblijf is een bedrag van 50% van het huurbedrag verschuldigd.
3. Bij annulering 4 weken of minder vóór aanvang van het verblijf is het volledige huurbedrag verschuldigd.
4. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.
5. U kunt via ons een annuleringsverzekering afsluiten. De kosten van een annuleringsverzekering bedragen 3 ½ % van het totaal te betalen bedrag, exclusief assurantiebelasting en poliskosten.

Artikel 4. Huur
1. Bij de huur is inbegrepen:
a) elektriciteit, water
2. Bij de huur is niet inbegrepen:
a) bedlinnen
b) handdoeken

Artikel 5. Verblijfsbelasting
In Oostenrijk/Salzburgerland dient men verblijfsbelasting te betalen. Deze verblijfsbelasting bedraagt voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar € 1,10 per dag en voor kinderen tot 14 jaar € 0,40 per dag.

Artikel 6. zoekraken sleutel
Er wordt een boete in rekening gebracht van € 20,= indien de sleutel is zoekgeraakt.

Artikel 7. Huisdieren
1. In de woningen is het toegestaan om huisdieren mee te nemen. Gaarne vooraf melden.

Artikel 8. Roken, plaatsing ski\'s en skischoenen, huisreglement, schoonmaak.
1. In de woning is roken niet toegestaan.
2. Ski\'s en skischoenen dienen in de daarvoor bestemde ruimte in de kelder te worden geplaatst.
3. Huisvuil. U wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren.
4. U dient de keuken (met o.a. oven en vaatwasser) schoon achter te laten.
5. U dient zich aan het huisreglement te houden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:
a) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen.
b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen.
2. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
3. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.